Aanmelden

Maak uw keuze voor het symposium in de zaal OF voor de livestream.
Woensdagmiddag 3 november 2021, 14.25 uur
.
Onderstaande gegevens zijn vereist voor uw aanmelding bij de kazernepoort.
Een check op een geldige Covid QR-code op uw telefoon (of een papieren bewijs) wordt gedaan voor ingang van het gebouw.

Ik kom naar het live event in Stroe, kosten € 15

kosten € 14

Het totaalbedrag (€ 15 of € 29) kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL73 ABNA 0500 3854 83 t.n.v. Vereniging Mars en Mercurius, met omschrijving: 2021 zaal of 2021 zaal en buffet. Na uw betaling is de inschrijving definitief.

Wilt u aanmelden voor de livestream?

Schrijf u hier in om te kijken naar de gratis livestream.