Programma en sprekers

HET 5e SYMPOSIUM GAAT OVER 'EUROPESE STRATEGISCHE AUTONOMIE'.
Het vindt plaats op basis van 'Chatham House rules'.

Locatie en datum: Majoor Jan Linzel Complex in Den Haag, op 6 december.

De vijf sprekers (GenLt Marlow zal GenLt Mais vervangen) en de panelleden van het symposium 2023 zijn:

Programma en sprekers
Programma en sprekers

Fysiek symposium

U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom op het MJLC in Den Haag, waar na afloop van het 5e symposium gebruik kan worden gemaakt van een nasi-maaltijd. Het programma biedt volop mogelijkheden tot ontmoeten en netwerken.
Bereikbaarheid symposiumlocatie:  https://www.ivd.nl/contact/bereikbaarheid

Dit jaar zal er geen livestream worden aangeboden. De video van ons 3e symposium 2021 is echter nog terug te kijken:
- Gedeelte voor de pauze:   
   https://vimeo.com/642671279/8c0313420f
- Gedeelte na de pauze:
   https://vimeo.com/642671581/2fb261f22c

Een terugblik op het 4e symposium (nov. 2022: 'Europese veiligheid in de nieuwe wereldorde') kan middels een verslag dat u hier aantreft.